Journalistiskt CV

Redaktörskap

 • Mensa World Journal

Redaktör för medlemstidskrift (Mensa International). Upplaga: 150.000 ex. Från nov. -16 t.o.m. nov. -18.

 • Kritiskt tänkande – i teori och praktik

Redaktör, tillsammans med Elin Sporrong. Även medförfattare.
Studentlitteratur (2016)

 • Legatus Mensae

Viceredaktör för medlemstidskrift (Mensa Sverige).
ISSN: 0284-6004. Upplaga: 5 000 ex. Juli -14 till dec. -16.

 • Hellenika

Redaktör för medlemstidskrift (Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner).
ISSN 0348-0100. Upplaga: 3 000 ex. 2012 – 2014.

Utbildning

Pågående

Avslutade

 • Diplom i praktisk journalistik, Poppius Journalistskola. Kurserna Research och Reportage. 2015.
 • Kreativt skrivande B (30 hp). Mittuniversitetet. 2014/15.
 • Reportageskrivande steg II. Sommarkurs, Svalöv folkhögskola. Juni 2012
 • Kulturjournalistik (30 hp). Malmö högskola. 2009/10
 • Retorik: Att tala (7,5 hp). Uppsala universitet. 2009/10
 • Kulturjournalistik (30 hp). Örebro universitet. 2008/09
 • Kreativt skrivande (30 hp). Linköping universitet. 2008/09
 • Reportageskrivande steg I. Sommarkurs, Svalöv folkhögskola. Juni 2008.
 • Grundkurs i journalistik. Poppius Journalistskola, Stockholm. Våren 2007.
 • Kreativt skrivande I + II (30 hp). Stockholms universitet. 2005/06.