KARANTÄN

Utdrag min bok Latinska Ord (Historiska Media, 2012), med vissa tillägg. Begreppet karantän (av det senlatinska quarantena ’period om 40 dagar’) grundar sig antagligen på de fyrtio dagar Jesus fastade i öknen innan han begav sig tillbaka till människorna och började predika. Det är i varje fall denna fasta som ligger till grund för den kristna påskfastan, från askonsdagen fram till…