Latinet i Sverige: Bildning is the shit

En studie av hur latinkunskaper från gymnasiet och universitetet tas till vara i en senare studie- och yrkestillvaro. Denna rapport är en sammanställning och analys av den digitala enkäten Latinet i Sverige, som distribuerades våren och sommaren 2016. Rapporten är framtagen med bidrag ur Harald och Tonny Hagendahls fond, och med bistånd från Svenska klassikerförbundet….

Samlade notiser

Lydia Sandgrens debutroman Samlade verk har nått ordentlig slaghöjd. Nästan 700 sidor tjock har den klassats ”fenomenal” och ”kraftfull”, och recensenter tycks inte ha nog med ord för att beskriva hur bra boken är. Men det kommer också vissa vassare kommentarer. Åsa Beckman undrar on boken verkligen förtjänar ”kritikens sprakande superlativer och genanta övertolkningar”, och…

”Madame Bovary, c’est moi”

Hur ärlig måste man som journalist vara när gör intervjuer? Om vikten av ärlighet – kanske inte mot den som blir intervjuad, men mot Verkligheten. SVT-journalisten Bo-Göran Gedins reportage ”Att rädda ett barn” skildrar en infekterad vårdnadstvist, och har på flera håll hyllats som en viktig analys av ett svårt fall. Samtidigt har organisationen Barns Rättsskydd, (BRY), vars agerande i fallet nagelfars i Bo-Göran Gedins reportage, ifrågasatt journalistens…

Libraries in decline (2019)

I mitt förra inlägg om bibliotek lovade jag att kasta mig över den nya statistiken från KB så fort denna släpptes, men så blev det ju inte… Olika saker kom i vägen, men idag har jag i varje fall petat ihop en uppdatering av nyckeltalen. Inga större förändringar jämfört med förra året: Västerbotten fortsätter sitt…

Hannibalkriget

I denna del av mitt verk vågar jag påstå detsamma som åtskilliga författare har hävdat i början av sina verk, nämligen att det krig jag har för avsikt att skildra är det mest minnesvärda av alla krig som någonsin ägt rum, närmare bestämt det krig kartagerna, med Hannibal som härförare, förde mot det romerska folket….

Libraries in decline

I väntan på KB:s biblioteksstatistik för 2019 (släpps den 20 maj) har jag roat mig lite med att sammanställa statistiken för ett par valda nyckeltal ur tidigare års biblioteksstatistik, från 2015 fram till 2018. Grattis, Västerbotten, ni regerar!

OM att hantera det lilla i det stora

Det finns så mycket att bekymra sig över i dessa dagar, när #Covid19 regerar i världen. Många bekymmer har redan blivit memes i sig själva (toilet paper earrings, hand washing, social distancing). Det som driver på allting är oron för den alltid närvarande döden, som plötsligt kommer så nära inpå oss alla. Det må vara…

KARANTÄN

Utdrag min bok Latinska Ord (Historiska Media, 2012), med vissa tillägg. Begreppet karantän (av det senlatinska quarantena ’period om 40 dagar’) grundar sig antagligen på de fyrtio dagar Jesus fastade i öknen innan han begav sig tillbaka till människorna och började predika. Det är i varje fall denna fasta som ligger till grund för den kristna påskfastan, från askonsdagen fram till…

Vårt behov av kategorisering

I novellen ”Vårt behov av tröst är omättligt” skriver Stig Dagerman om sitt sökande efter tröst i en villrådig tillvaro. Han beskriver sin känsla av avsaknad av mål och mening, ”[j]ag saknar tro och kan därför aldrig bli någon lycklig människa”. Den frasen poppar upp i mig, då och då, när jag läser om hur…