Libraries in decline (2019)

I mitt förra inlägg om bibliotek lovade jag att kasta mig över den nya statistiken från KB så fort denna släpptes, men så blev det ju inte… Olika saker kom i vägen, men idag har jag i varje fall petat ihop en uppdatering av nyckeltalen. Inga större förändringar jämfört med förra året: Västerbotten fortsätter sitt…

Libraries in decline

I väntan på KB:s biblioteksstatistik för 2019 (släpps den 20 maj) har jag roat mig lite med att sammanställa statistiken för ett par valda nyckeltal ur tidigare års biblioteksstatistik, från 2015 fram till 2018. Grattis, Västerbotten, ni regerar!

Så fasade bildningen ut ur läroplanen

Höstens debatt om Skolverkets syn på historieundervisningen visar att kvalificerad utbildning och bildning inte längre går hand i hand. När utbildningen instrumentaliseras riskerar värdet av det livslånga lärandet att nedprioriteras. Karin Westin Tikkanen Detta är en understreckare, en fördjupande essä, dagligen i SvD sedan 1918. Åsikter som uttrycks är skribentens egna (SvD 2019-12-10). Vad ska…

HITLER REACTS

Denna text skrevs ursprungligen som ett blogginlägg för Vetenskapsrörelsens sida. Texten delades här i samband med att Bruno Ganz, den tyske skådespelare som spelade Hitler i filmen Untergang, gick bort (2019-02-16). Memen ’Hitler Reacts’ (även känd som ’Hitler Parody’ eller ’Downfall Parody’), på svenska ”Hitler reagerar”, visar Hitlers vredesutbrott över en lång rad olika samtidsfenomen….