Så fasade bildningen ut ur läroplanen

Höstens debatt om Skolverkets syn på historieundervisningen visar att kvalificerad utbildning och bildning inte längre går hand i hand. När utbildningen instrumentaliseras riskerar värdet av det livslånga lärandet att nedprioriteras. Karin Westin Tikkanen Detta är en understreckare, en fördjupande essä, dagligen i SvD sedan 1918. Åsikter som uttrycks är skribentens egna (SvD 2019-12-10). Vad ska…

HITLER REACTS

Denna text skrevs ursprungligen som ett blogginlägg för Vetenskapsrörelsens sida. Texten delades här i samband med att Bruno Ganz, den tyske skådespelare som spelade Hitler i filmen Untergang, gick bort (2019-02-16). Memen ’Hitler Reacts’ (även känd som ’Hitler Parody’ eller ’Downfall Parody’), på svenska ”Hitler reagerar”, visar Hitlers vredesutbrott över en lång rad olika samtidsfenomen….