Latinet i Sverige: Bildning is the shit

En studie av hur latinkunskaper från gymnasiet och universitetet tas till vara i en senare studie- och yrkestillvaro. Denna rapport är en sammanställning och analys av den digitala enkäten Latinet i Sverige, som distribuerades våren och sommaren 2016. Rapporten är framtagen med bidrag ur Harald och Tonny Hagendahls fond, och med bistånd från Svenska klassikerförbundet….

Samlade notiser

Lydia Sandgrens debutroman Samlade verk har nått ordentlig slaghöjd. Nästan 700 sidor tjock har den klassats ”fenomenal” och ”kraftfull”, och recensenter tycks inte ha nog med ord för att beskriva hur bra boken är. Men det kommer också vissa vassare kommentarer. Åsa Beckman undrar on boken verkligen förtjänar ”kritikens sprakande superlativer och genanta övertolkningar”, och…

Hannibalkriget

I denna del av mitt verk vågar jag påstå detsamma som åtskilliga författare har hävdat i början av sina verk, nämligen att det krig jag har för avsikt att skildra är det mest minnesvärda av alla krig som någonsin ägt rum, närmare bestämt det krig kartagerna, med Hannibal som härförare, förde mot det romerska folket….

Vårt behov av kategorisering

I novellen ”Vårt behov av tröst är omättligt” skriver Stig Dagerman om sitt sökande efter tröst i en villrådig tillvaro. Han beskriver sin känsla av avsaknad av mål och mening, ”[j]ag saknar tro och kan därför aldrig bli någon lycklig människa”. Den frasen poppar upp i mig, då och då, när jag läser om hur…